Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:

Emilię Krupak (Szkatułka Emi)  z siedzibą w Gdańsku, adres e-mail: sutasz2012@wp.pl / szkatulka.emi@gmail.com /

w celu uzyskania oferty, ew. realizacji zlecenia w tym przekazania danych teleadresowych podmiotom trzecim realizującym wysyłki towarów oraz wystawienia faktury VAT.

W przypadku niewyrażenia zgody, nie będzie możliwe wykonanie żadnej z czynności wskazanych powyżej.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą chronione i nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu. Odbiorcami Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub  firmy trzecie realizujące produkcję i dostawy, a także podmioty prowadzące rozliczenia księgowe firmy.

 

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych
potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

*  Zgoda na publikację na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz stronie internetowej.

Wyrażam zgodę na publikację przesyłanych zdjęć na profilu Szkatułka Emi w portalach społecznościowych facebook/instagram/twitter oraz na stronie https://www.szkatulkaemi.pl. Jeżeli taka zgoda była wcześniej, po zaznaczeniu tego pola nic się dla Ciebie nie zmieni.

 

* Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

* Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
– narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.